Hier staan we voor...

We zijn een school met een stimulerend leerklimaat waar kinderen met een open blik naar zichzelf en de wereld leren kijken om zo hun plaats te vinden in een altijd veranderende maatschappij waarin ze zorg dragen voor zichzelf en anderen.

Zelfontdekkend leren met een uitstekende coach aan je zijde!

Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat wat je zelf ontdekt je beter onthoudt; maar ook dat niet alles zelfontdekkend te leren valt. Soms is er niets beter dan een ongelooflijk sterke instructie. Onze leerkrachten zorgen voor een goede verhouding tussen ‘instructief’ leren en zelfontdekkend leren.
Zelfontdekkend waar het kan, instructief waar het moet!

Sociaal leren

Samen leren, samen leven is elkaar (h)erkennen in wie je bent. Door verder te gaan dan groepswerk en in te zetten op coöperatieve werkvormen en duowerk leren de kinderen van en met elkaar. Onze klasraad zorgt wekelijks voor open feedback naar elkaar en het benoemen van complimenten, maar ook wat er minder gaat.

 

Betekenisvol

Door te werken met betekenisvolle contexten en levensechte situaties krijgen de leermomenten van onze leerlingen nog meer cachet. Ze sluiten aan bij hun belevingswereld wat ervoor zorgt dat ze ongelooflijk betrokken zijn.

Zelfregulerend leren

‘Leren’ betekent de dag van vandaag veel meer dan alleen maar opletten en studeren. Leren is onder meer ontdekken op welke manier je jezelf snel en efficiënt nieuwe dingen aanleert. Dat is wat men over 18 jaar ook verwacht in eender welke job. Met andere woorden: deze bouwsteen maakt je echt #klaarvoordetoekomst!

Zelfreflecterend leren

In de spiegel kijken en zeggen wat er goed en minder goed gaat en vooral… daar dan iets mee doen!

Actief/creatief

Door kinderen actief aan de slag te laten gaan en al doende te leren zorgen we ervoor dat leerstof sneller wordt vastgezet.