Verkeerseducatie

We vinden verkeerseducatie een zeer belangrijk onderdeel van basisonderwijs. Daarom zetten we hier al op in vanaf onze eerste kleuterklas. Eerst en vooral oefenen onze kinderen op ons eigen schooldomein op een veilige manier. Wanneer ze er klaar voor zijn, gaan we samen oefenen in de echte, nabije schoolomgeving. Enkel op deze manier ervaren ze wat het dagelijkse verkeer is.

Om onze verkeerseducatie vorm te geven werken we samen met enkele partners. Eén van deze partners is de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Zij ondersteunen ons met up-to-date materiaal, verschillende acties (zoals helm op fluo top, het grote fietsexamen,…). Daarnaast werken we ook samen met de Provincie Antwerpen (10-op-10 project). Hier ligt de focus op ondersteuning tot op de klasvloer. Daarnaast behaalden we als school de 3-deellabels die garant staan voor kwalitatieve verkeerseducatie. Dankzij deze inspanningen konden we beroep doen op een subsidiëring van de renovatie van onze fietsenstalling, maar konden we ook overgaan tot de aankoop van enkele deelfietsen en helmen op onze school.