Onderzoeken...

een belangrijke basishouding!

Ateliernamiddag

Talentenateliers

In de meeste scholen ligt de focus op presteren en op uitblinken binnen alle vakken en dit vooral op het gebied van kennis. De resultaten worden dan liefst weergegeven in een puntenklassement, zodat iedereen duidelijk kan zien wie de beste is (en vooral wie minder goed mee kan).

Op onze school willen we meer belang hechten aan het kind (waarin is iemand goed, wat zijn de positieve punten) en vooral wat is het talent van elk individueel kind. Waarin blinkt dit kind uit? Atlantis zal daarom alle kansen bieden op het ontwikkelen van deze talenten. De kinderen krijgen ook ruim de tijd om grondig te zoeken naar hun individuele talenten.

Nieuw vanaf schooljaar 2019-2020

Omdat we vinden dat elke ouder moet kunnen genieten van het talent van zijn/haar kind zijn we volop bezig met het opbouwen van een expo-ruimte op onze school die vanaf 7u ’s ochtends tot 19u ’s avonds open is. Je kan dan samen met je kind verschillende creaties komen ontdekken van onze leerlingen.
We laten je telkens weten wanneer er wat nieuws te beleven valt!

 

Hoe gaan we te werk?

Ateliernamiddag

Enkele keren per schooljaar organiseren we een talentenatelier waarbij we beroep doen op onze leerkrachten en ouders. We inventariseren welke talenten we van onze ouders kunnen inzetten om een workshop vorm te geven. Onze leerlingen krijgen dan de vrije keuze binnen dit aanbod. Zo ontdekken ze nieuwe talenten van zichzelf, maar ontdekken ze ook waar ze minder aanleg voor hebben.

Daarnaast vinden er muzische talentennamiddagen plaats waarbij onze leerkrachten binnen hun eigen talent, de leerlingen inspireren. Hierdoor kent elke leerkracht, elk kind op school. De leerlingen krijgen hierdoor ook impulsen van een echte expert.