Onderzoeken...

een belangrijke basishouding!

Talentenmodules

Talentenateliers

In de meeste scholen ligt de focus op presteren en op uitblinken binnen alle vakken en dit vooral op het gebied van kennis. De resultaten worden dan liefst weergegeven in een puntenklassement, zodat iedereen duidelijk kan zien wie de beste is (en vooral wie minder goed mee kan).

Op onze school willen we meer belang hechten aan het kind (waarin is iemand goed, wat zijn de positieve punten) en vooral wat is het talent van elk individueel kind. Waarin blinkt dit kind uit? Atlantis zal daarom alle kansen bieden op het ontwikkelen van deze talenten. De kinderen krijgen ook ruim de tijd om grondig te zoeken naar hun individuele talenten.

Hoe gaan we te werk?

Talentenmodules

In een module kan er gewerkt worden rond een atelier taal, een atelier wetenschap/techniek
of een atelier creatief.
Elke graad zal 1 namiddag in de week aan de slag gaan in zo’n atelier.
Zo doorlopen onze leerlingen (per graad) tijdens het ganse schooljaar verschillende ateliers waarin ze op verscheidene talenten worden aangesproken.

Bv: de tweede graad werkt vijf weken op maandagnamiddag aan het atelier TAAL.

Elk atelier zal begeleid worden door één of twee leerkracht(en). Deze
leerkracht kan de klasleerkracht zijn, maar dit kan evengoed een
leerkracht zijn uit een andere klas. Zo hebben onze leerkrachten de
kans om ateliers te begeleiden volgens hun eigen talenten.

De leerkrachten krijgen de keuze om te bepalen welk thema aan bod
komt binnen een atelier. De module van maart wordt voorafgegaan door een brainstorm met de leerlingen. Leerlingen krijgen dan de kans om zelf een thema te kiezen en hier doelen aan te koppelen. Leerkrachten mogen ook de inhoud van elk ander atelier in samenspraak met de
leerlingen bepalen indien dit mogelijk is.

Waar moet zo’n atelier aan voldoen?

 • Elk atelier eindigt in een toonbaar product (bv: film, museum, boek, blog, website,
  dansje, kunstvoorwerp,…)
 • Binnen elk atelier komen verschillende vormen van evaluatie voorkomen (bv:
  groepsevaluatie, co-evaluatie, procesevaluatie, zelfevaluatie,…). Deze
  evaluatievormen zijn zowel gericht op inhouden als op vaardigheden.
 • Ateliers worden beschouwd als lestijden. De te behalen doelen van het leerplan
  worden dan ook nauwkeurig bewaakt door de leerkrachten.
 • Kruisbestuiving tussen verschillende ateliers kan en mag. Twee ateliers kunnen
  samenwerken aan 1 thema.
 • Ook jullie als ouder spreken we graag aan om beroep te doen op jullie ervaringen,
  talenten, hobby’s,…