Schooluren

maandag - dinsdag - donderdag - vrijdag

KLEUTERSCHOOL

1ste lesuur: 8u30 – 9u20
2de lesuur: 9u20 – 10u10

pauze: 10u10 – 10u30
3de lesuur: 10u30 – 11u20
4de lesuur: 11u20 – 12u10

middagpauze: 12u10 – 13u10
5de lesuur: 13u10 – 14u00
6de lesuur (deel 1): 14u00 – 14u25

pauze: 14u25 – 14u45

6de lesuur (deel 2): 14u45 – 15u10

 

 

LAGERE SCHOOL

1ste lesuur: 8u30 – 9u20
2de lesuur: 9u20 – 10u10

pauze: 10u10 – 10u30
3de lesuur: 10u30 – 11u20
4de lesuur: 11u20 – 12u10

middagpauze: 12u10 – 13u30
5de lesuur: 13u30 – 14u20
6de lesuur: 14u20 – 15u10

 

woensdag

KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL

1ste lesuur: 8u30 – 9u20
2de lesuur: 9u20 – 10u10

pauze: 10u10 – 10u30
3de lesuur: 10u30 – 11u20
4de lesuur: 11u20 – 12u10

 

Secretariaat

 

 

Ons secretariaat  is op maandag en dinsdag bereikbaar vanaf 8u00 tot 16u30. Op woensdag vanaf  8u00 tot 12u30.