Voor- en naschoolse opvang

Op onze school richten we zelf voor- en naschoolse opvang in.
Er is elke schooldag voorbewaking: van 7u00 tot 8u15.
Er is elke schooldag nabewaking: van 15u20 tot 18u00.
Op woensdag is er op onze school nabewaking van 12u00 tot 13u30.

Wanneer u onze school na de schooluren telefonisch contacteert wordt u automatisch doorverbonden met de nabewaking. (014 65 47 65)

 

Op woensdagnamiddag organiseert de gemeente Arendonk naschoolse kinderopvang van 13u30 tot 18u00:

Omstreeks 13u30 worden de kinderen door de gemeente Arendonk opgehaald om daarna naar een gecentraliseerde locatie te gaan. Deze opvang wordt ingericht door de Gemeente Arendonk, ook de facturatie verloopt via hen. Voor deze vorm van naschoolse opvang dien je vooraf ingeschreven te zijn. Tijdens het schooljaar 2018-2019 vindt de opvang plaats bij
Gemeentelijke Basisschool De Voorheide, De Brulen 2, 2370 Arendonk.

Je vindt alle benodigde documenten hieronder:

Brief gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang

Afsprakennota

Formulier medicatie

TalentenBot