Talentenschool Atlantis

CLB

Onze school is verbonden aan het Centrum voor Leerlingenbegeleiding – Kempen van het GO! Scholen van de Vlaamse Gemeenschap.

Hoofdzetel:

Waterheidestraat 19
2300 Turnhout
Tel: 014/413330
clb.kempen@g-o.be
www.clbgokempen.be

 

Het CLB-Team voor onze school:

Lara Mariën: Psychopedagogisch consulent en contactpersoon

Monique Fabri: maatschappelijk werker

Mieke Brandse: verpleegkundige

Mieke De Boeck: arts

TalentenBot