Vragen waar je altijd al een antwoord op wilde!

Fijn dat je een bezoek brengt aan deze pagina. Wellicht heb je al veel (positiefs ;-)) over onze school gehoord en zijn er toch enkele vragen waar je een antwoord op wil. Hieronder vind je (hopelijk) het antwoord terug!

Blijft basisschool Atlantis bestaan?

Kort, maar krachtig: JA!

In de lange vorm:
Afgelopen periode communiceerde de media wat ongelukkig. Naast het huidige schoolgebouw, stonden tot enkele jaren geleden ook nog oude schoolgebouwen. Deze werden inmiddels afgebroken en hier wordt hard gewerkt aan het nieuwe project “De Maeskens”. Ja, de voormalige schoolgebouwen (van de Wamp) moesten wijken voor het nieuwbouwproject.
Het huidige schoolgebouw blijft bestaan.

Daarnaast delen we ons schoolgebouw delen met “de 3master” uit Retie. Wij varen onze eigen koers, zoals we dat reeds deden.

De 3master is een school voor buitengewoon onderwijs die volgend aanbod in Arendonk hebben:

  • Onderwijs aangepast aan leerlingen met een licht mentale beperking en/of een leerachterstand (type basisaanbod)
  • Onderwijs aangepast aan leerlingen met of een taal- en spraakproblematiek (type 7).

Aangezien jullie anders werken dan traditionele scholen, bereiken jullie leerlingen dan de eindtermen?

Wij zijn een school van het GO!. Dit wil zeggen dat wij ons houden aan het pedagogische project van het GO! We houden ons dus ook aan leerplannen en de eindtermen. Wat we leren, ligt dus vast en is in elke Vlaamse school hetzelfde. “Hoe” we leren, daar zit het verschil.

Op het einde van het zesde leerjaar doen wij ook mee met de OVSG toetsen. Dit zijn toetsen die door alle zesdejaars worden afgelegd om te zien of de leerstof en eindtermen bereikt zijn. We bereiken na het zesde leerjaar dezelfde eindtermen maar doen dit op een andere manier. Onze bouwstenen: betekenisvol, actief-creatief, zelfsturend, zelfregulerend, zelfontdekkend, sociaal en zelfreflecterend leren vormen onze basis.

Aangezien jullie anders werken dan traditionele scholen, kunnen de leerlingen daarna aansluiten in het middelbaar?

Zeker. Leerlingen die afstuderen aan onze school hebben een rugzak vol kennis en vaardigheden die ze in het middelbaar kunnen gebruiken. De richting kiezen onze leerlingen zelf.
Wat ligt binnen je interesses?
Waar krijg jij energie van?
Is het wetenschap, taal,..?

In jouw basisschoolcarrière heb je alles geleerd wat je nodig hebt om in het middelbaar jouw talent achterna te gaan.

Wat zijn de schooluren?

voorschoolse opvang vanaf 06.30 uur
voormiddag van 08.40 – 11.55 uur
namiddag van 13.00 – 15.20 uur
naschoolse opvang tot 18.00 uur

 

In Arendonk is er geen buitenschoolse opvang, waardoor de kinderen elke weekdag (ook op woensdag) tot 18.00u op school kunnen blijven!

Met welk CLB werken jullie samen?

We werken samen met het CLB (Centrum voor LeerlingenBegeleiding)

GO! CLB Fluxus
info@goclbfluxus.be 
goclbfluxus.be 
Waterheidestraat 19 – 2300 Turnhout

Hoe verloopt de organisatie met de 3master?

Elke school heeft zijn eigen klaslokalen in ons schoolgebouw, met enkele polyvalente ruimten. Dat betekent dat beide scholen gebruik kunnen maken van de lokalen.

Het startuur van beide scholen ligt uit elkaar. Zo proberen we de schoolomgeving qua verkeer zoveel mogelijk te ontlasten. Verder verschillen ook de speeltijden van elkaar. Onder de middagspeeltijd spelen beide scholen wel even samen op de speelplaats. Dat zorgt voor beide scholen voor heel wat nieuwe vriendjes en contacten!

Heb je een vraag en vind je het antwoord niet? Stel je vraag dan door op de knop hiernaast te klikken!

Stel je vraag