Talentenvisie

Talenten op leerstofniveau

Zoals elke andere Vlaamse school zijn we elke dag opnieuw met onze leerlingen nieuwe leerstof aan het verwerven. Deze leerstof ligt vast binnen de eindtermen van het onderwijs. Wat je qua leerstof  bij Talentenschool Atlantis leert, is dus exact hetzelfde als op een andere school.

We willen kinderen via de talenten vooral meer zelfinzicht geven en hen de kans geven om zich ten volle te kunnen ontwikkelen. Dat doen we met talenten op leerstofniveau, maar ook met persoonlijke talenten.

Met de ijsbergdidactiek starten onze jongste kleuters aan wiskundig inzicht. Dit zet zich door tot in de lagere school. Kort kan je van de ijsbergdidactiek zeggen dat ‘de ijsberg’ (= de rekensommen) de wiskundige zaken zijn die je ziet, maar dat kinderen onderliggend veel meer moeten beheersen om de juiste uitkomst te bekomen. Dankzij deze manier van werken werken we eerst aan een solide basis om kinderen dan te laten groeien.

Gevoelig zijn voor taal. De juiste woorden vinden…
In de kleuterschool is taalontwikkeling één van de allerbelangrijkste stappen; je communiceert altijd. In de lagere school werken we verder aan dit talent. Onze taalmethodes zetten hier ten volle op in.
Vanaf het derde leerjaar komen kinderen in contact met Frans en leren ze heel laagdrempelig al Franse woordjes, zinnen, liedjes,… In het vijfde en zesde leerjaar gaan onze leerlingen op Talent-Academy bij Talentenschool Turnhout. Daar dagen we hen al eens uit met wat Engels en zelfs Latijn!

Onze ongelooflijke groene schoolomgeving zorgt ervoor dat kinderen ten volle op onderzoek kunnen gaan naar kriebelbeestjes, zorgen voor de geitjes, onze kleine groeiende boomgaard verzorgen, insecten spotten in het insectenhotel,…

Het ‘beeldknap’-talent komt ook reeds van in de kleuterklas tot ontwikkeling. We zetten hier in op vrije expressie, maar laten de kinderen ook kennismaken met verschillende beeldtechnieken. In onze lagere school zetten we met onze muzische talentennamiddagen onze talentenexpert binnen beeldende expressie voor de klas. Zo krijgen de kinderen prikkels van een echte expert.

Het ‘muziekknap’-talent komt ook reeds van in de kleuterklas tot ontwikkeling. Hier krijgen de kleuters de kans om spelenderwijs zelf muziek te maken, liedjes te zingen,… In onze lagere school zetten we met onze muzische talentennamiddagen onze talentenexpert binnen muzikale expressie voor de klas.

Ons groene schooldomein van maar liefst 6000 vierkante meter leent zich perfect uit om ten volle te bewegen en te sporten, onze lessen lichamelijke opvoeding maar ook onze actieve werkvormen dragen hier aan bij. Onze speelplaats beschikt over heel wat speelprikkels (van klimmen en klauteren, tot het bouwen van heuse kampen, basketten, voetbal,..). Vanaf onze kleuterklas gaan onze kleuters zwemmen in het zwembad van Arendonk.

Zelfregulering en zelfreflectie vormen de basis van een ‘zelfknappe’ leerling. Jezelf bij kunnen sturen zorgt ervoor dat je zelfstandiger aan de slag kunt gaan, maar ook ruimte krijgt om aan de 21ste eeuwse vaardigheden te werken (zoals executieve functies).

Dankzij de persoonlijkheidstalenten zorgen we ervoor dat kinderen op een open manier naar elkaar kunnen kijken en met elkaar kunnen omgaan. Onze coöperatieve werkvormen zorgen ervoor dat we leren van en met elkaar, maar ook open communiceren met elkaar.

Persoonlijkheidstalenten

Als je jezelf door en door kent en weet wat je energie geeft (maar ook wat je energie kost), dan maak je naast een juiste studiekeuze ook de juiste beslissingen in je leven. Door onze persoonlijkheidstalenten weet je op het einde van je schoolloopbaan of je energie krijgt van de leiding te nemen (of net niet), of je iemand bent die stressbestendig is (of net niet), of je energie krijgt van na te denken over de toekomst (of net niet),…

Alleen zo kan je de juiste richting kiezen die je uitwil. Anno 2020 komen we in het onderwijs nog te vaak tegen dat kinderen een (studie)keuze maken waar ze later spijt van hebben. Hier willen we pro-actief op inspelen door onze talentennamiddagen en talentenateliers.