Vernieuwende werkvormen

Talentenschool Atlantis heeft een heleboel vernieuwende werkvormen in de klassen geïnstalleerd. Hierbij voeden we onze leerlingen op tot gekwalificeerde, ondernemende, creatieve en probleemoplossende volwassenen. Hiervoor willen we onze leerlingen de gelegenheid geven om o.a. actief, zelfontdekkend, sociaal en/of zelfregulerend te leren.

Vrije teksten

Elk kind krijgt de gelegenheid om zich creatief te uiten aan de hand van vrije teksten. Deze vormen het vertrekpunt om met leerlingen aan de slag te gaan rond spelling en taalbeschouwing. Door te vertrekken vanuit de leerlingen leren we hiermee alles wat vastligt in de eindtermen, maar op een andere, meer motiverende manier.

Duowerk

In de klas werken de leerlingen met duodozen. De kinderen kiezen zelf de duodoos uit waar ze aan willen werken. De dozen zijn zo opgemaakt dat leerlingen zelf tot ontdekkingen en inzichten komen op een actieve, sociale manier. Ook hier vertrekken we van de leerstof die vastligt in de eindtermen, maar geven we de leerlingen de leerstof zelf in handen. Want wat je zelf hebt ontdekt, geroken, gezien,… onthoud je langer en beter!

Coöperatieve werkvormen

Kinderen in een groepje zetten betekent niet dat kinderen samenwerken, hiervoor is veel meer nodig. Dankzij coöperatieve werkvormen zorgen we ervoor dat elke leerling samen met de andere leerlingen aan de slag gaat. Zo leren we van en met elkaar.