Een bewuste keuze van onze school is het aanleren van Frans vanaf het derde leerjaar. Hierbij hebben we het niet over Franse taalinitiatie, maar over echte Franse lesjes die aansluiten bij de leefwereld van onze leerlingen. Deze lijn zet zich volledig door in het vijfde en zesde leerjaar. Door Frans al vanaf deze leeftijd aan te bieden zijn we er van overtuigd dat onze leerlingen de juiste basis bezitten om in het secundair onderwijs te kunnen schitteren.