Eerste schooldag

Eerste schooldag

Op 3 september is het zover: de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar.
Woensdag kon je reeds kennismaken met je nieuwe juf(fen) of meester, je klas,… maar maandag is het ‘voor echt’! Wat we maandag 3 september allemaal gaan doen? Dat is aan jou om maandag te ontdekken…! 

Er zal die dag ook voorbewaking zijn vanaf 7u00. De speelplaats is geopend vanaf 8u25 en de lessen starten om 8u40. Om 15u20 zit de eerste schooldag er weer op. Ook dan kunnen kinderen in de nabewaking blijven tot 18u00. De schoolbus zal ook weer rijden en de leerlingen die ingeschreven zijn ophalen.

Tot maandag 3 september!
Het team van Talentenschool Atlantis