Onderzoeken...

een belangrijke basishouding!

21ste eeuwse vaardigheden

21ste eeuwse vaardigheden

Kinderen voorbereiden op de 21ste eeuw.
Dat is…

 • voorbereid worden op een job die nu nog niet bestaat.
 • leren omgaan met bergen informatie.
 • probleemoplossend denken.
 • snel nieuwe informatie opdoen, maar er ook kritisch naar kijken.
 • op een correcte manier leren communiceren in de echte èn de virtuele wereld.
 • creatief op zoek gaan naar nieuwe oplossingen.
 • effectief en duidelijk informatie uitwisselen, zonder ruis.
 • in uiteenlopende situaties samenleven, -werken en leren met mensen van verschillende achtergronden.
 •  jezelf een doel te stellen, je kunt een strategie kiezen en monitoren of het doel behaald is.
 • kansen zien en benutten.
 • je bewust zijn van je eigen leergedrag en dat bijsturen.

Opgelet!

Opgroeien met beeldschermen zorgt ervoor dat kinderen steeds minder met echt materiaal spelen; hierdoor ontwikkelen kinderen tussen 0 en 2,5 jaar op een andere manier. We zetten hier op onze school dagelijks op in, zodat kinderen ten volle kunnen ontwikkelen op alle niveaus.